Ponte con la Slovacchia

 Projekt – moja stolička z papiera
Lahôdkové kresielko
autorky: Pavlina Žigová, Lujza Masaryková a Laura Katrušinová

 I Progetto – la mia carta sedia
Una sedia delicata
autori: Pavlina Žigová, Lujza Masaryková a Laura Katrušinová

Jozef Zvolenský